Rámový dům: rychlý průvodce stavbou a klíčovými body

Obsah článkuV posledním desetiletí se na soukromém trhu s nemovitostmi vyvinula nejednoznačná situace. Na jedné straně existuje mnoho lukrativních nabídek na prodej venkovských domů za přijatelnou cenu, na druhé straně, kvalita takového bydlení, mírně řečeno, zůstává hodně žádoucí..

Správný rám domu

Upřímně řečeno, průměrný ruský obyvatel si nemůže dovolit opravdu pěkný dům určený pro trvalé pohodlné bydlení. Existuje několik důvodů, z nichž některé spočívají v čistě technických aspektech výstavby, zatímco druhý se týká nedostatku finančních prostředků a dominance bezohledných dodavatelů mezi stavebními týmy..

Hlavní problémy individuální bytové výstavby

To, co stavební firmy dělají opravdu dobře, je reklama: elegantní venkovské domy s elegantními povrchy vypadají působivě na pozadí krásné krajiny. Cenovka je také pěkná: od 10 tisíc rublů. na m2, to znamená, že malá rodina si může dobře udržovat 700 až 800 tisíc rublů. Deklarovaná doba výstavby je od jedné letní sezóny do roku. Není to skvělá nabídka?

Mluvíme hlavně o domech postavených pomocí rámové technologie. Pouze tento typ konstrukce může požadovat vysokou účinnost s krátkou dobou implementace. Nicméně, když byli požádáni, aby se vyjádřili k těmto obchodním nabídkám, stavební odborníci jen pokrčí rameny: za současných cen materiálů není možné postavit rámový dům pro tento druh peněz, a to ani v úsporných opatřeních. Kromě toho je nemožné postavit budovu na klíč, navrženou pro provoz po dobu nejméně 30 let, aby současně její vytápění nezachytilo lví podíl rodinného příjmu.

Hotový dřevěný rámový dům

Jak ale vznikají takové domy? Většina vývojářů pracuje na pyramidovém principu a současně zpracovává 3-5 fází výstavby. S penězi od zákazníků první fáze se položí základy, které zůstanou, dokud se půda nezmrští. Provádění intenzivní činnosti umožňuje přilákat další fáze, na jejichž fondech jsou dokončeny předměty předchozích, a když infuze nestačí k pokračování v práci, podnik je likvidován. I když bude následně učiněno soudní rozhodnutí proti developerovi, který jej ukládá vrátit investované prostředky, inkasování peněz z bankrotu bude trvat desítky let.

Druhá strana mince

V zájmu spravedlnosti je nutné objasnit, že stavební firmy, které nabízejí opravdu kvalitní rámové domy, existují v Rusku, ale cenovka v jejich katalogech začíná od 4 do 5 milionů rublů na projekt bez nákladů na pozemek. Pro osobu s průměrným příjmem je to nepřijatelná částka. Hypotéka situaci neřeší, protože pro její registraci je vyžadováno několik zkoušek, které potvrzují bezpečnostní a konečné provozní vlastnosti budovy, které umožňují pojistit zastavený objekt za podmínek banky. V nejlepším případě může kupující počítat s bankovním úvěrem ve výši 10-15% ročně, ale jeho velikost nepokrývá ani třetinu nákladů na výstavbu domu.

Rámový dům ve výstavbě

Hlavním problémem je, že při stavbě domů v soukromí nejsou povinné stavební a hygienické požadavky. Vývojáři to ochotně využívají, šetří materiály, dodržují technologii a kvalifikaci zúčastněných zaměstnanců. V důsledku toho dům nesplňuje ani základní normy tepelné ochrany, které samy o sobě nejsou zdaleka žádoucí, a skutečná doba provozu není delší než 20 let..

I přes nároky na záruku a kontrolu kvality nebude možné vývojáře považovat za zodpovědného. Každé 2-3 roky se aktualizuje seznam hlavních dodavatelů v regionu, likvidované společnosti vstupují na trhy pod novými názvy. Kromě toho mají podvodníci v takových případech solidní právní základ a rozsáhlé zkušenosti. Efektivnější formulace ve smlouvách a absolutní absence podpisů kompetentních specialistů v projektové dokumentaci znemožňuje najít viníka, který škodu nahradí.

Je technologie konstrukce rámu sama o sobě vadná??

Je zde ještě jeden, spíše nenápadný problém IZhS na technologii rámů. Jejich PR bylo provedeno na základě skutečných příkladů ze zemí blízkého i vzdáleného zahraničí se stejně drsným podnebím. Bylo prohlášeno, že pokud v Kanadě nebo řekněme ve Finsku, rámové domy slouží pravidelně a zůstávají v teple po celá desetiletí, pak si tuzemský spotřebitel zaslouží totéž.

Ve skutečnosti domy postavené v Rusku nemají nic společného s finskými ani kanadskými. Prvním důkazem je cena, která činí asi 300 tisíc eur za sadu finského domu 90 metrů2. Druhým je, že takové materiály jako vysoce kvalitní LVL, vyztužená sádrokartonová deska, desky Scano v průmyslové kvalitě, eloxované kartáčované nehty a LDPE fólie s parozábranou o hustotě 400 g / m2 nejsou na domácím trhu k dispozici.2. Seznam pokračuje.

Výstavba rámového domu

Ve skutečnosti stojí průměrný rámový dům 5 milionů rublů. – spíše chabá struktura se základní tepelnou ochranou, která v důsledku smrštění minerální vlny ztratí až 50% svých původních hodnot během 5-7 let. Použití dřeva s přirozenou vlhkostí (více než 20%) vede k deformaci a praskání povrchové úpravy, divergenci vedlejších spár a zvětrávání výplně stěny, ztrátě pevnosti a únosnosti. Existují desítky dalších problematických otázek týkajících se základů, izolace podlahy, stability podlahy, izolace otvorů atd..

Instalace zdi rámu domu

To vůbec neznamená, že v CIS není možné postavit dobrý a odolný rámový dům. Pokud je stavba prováděna ručně, stačí činit informovaná rozhodnutí na základě doporučení důvěryhodných odborníků. Pokud je práce prováděna prostřednictvím dodavatele stavby, musíte kontaktovat pouze ty společnosti, jejichž reklama je veřejnou nabídkou a poptávkou, abyste smlouvu přepsali s uvedením harmonogramu práce, harmonogramu, termínů a co je nejdůležitější – jasné konečné vlastnosti stavby s odkazem na aktuální SNiP a SanPiN. Přítomnost stavebního projektu certifikovaného akreditovaným architektem je rovněž nezbytně nutná.

Součásti dobrého rámu domu

Nejlepší způsob, jak vybudovat dobrý rámový dům, je znát nuance, ve kterých dodavatelé umožňují shovívavost nebo nedbalost, a nezávislí stavitelé dělají chyby z nevědomosti. Ano, dodržování všech požadavků na technologii zvyšuje rozpočet stavby, ale tento přeplatek nelze srovnávat s následnými náklady na vytápění, pravidelné opravy povrchových úprav a výměnu izolace. Čím dražší je dům na výstavbu, tím levnější je jeho údržba.

Dům nadace

Stavitelé jsou často oklamáni relativně nízkou hmotností obkladových konstrukcí a podlah, protože věří, že i dům na hromadu šroubů může takový dům držet. Současně je prokázáno naprosté ignorování dynamického zatížení a sil způsobujících námrazy, nikdo také nevykonává geologické průzkumy..

Izolované základové desky

Struktura rámu je skutečně lehčí, ale méně stabilní. Deformace základu není doprovázena ničením stěny, jako je tomu u zdiva, ale zvýšení excentricity zatížení nevyhnutelně vede ke vzniku nestability a ještě silnějšímu šíření vibrací. Rámový dům lze umístit pouze na betonový základ, nejlepší volbou je monolitická izolační deska nebo MZLF v oblastech s mírným podnebím. V případě stavby na rašeliništěch a jiných oslabených půdách by měla být položena pilotovitá struktura.

Stěny a izolace

Dobré tepelné izolace rámového domu lze dosáhnout pouze tehdy, je-li tloušťka izolace 200 mm a v nosném systému dochází k tepelnému poškození. Protože složený paprsek v realitě domácího staveniště je nepřijatelným luxusem, je kanadské konstrukční schéma považováno za optimální, podle kterého je uspořádán dvouřadý rám z ofsetových stojanů 50×100 mm. Pro stavbu rámového domu je vhodné pouze řezivo sušené v peci s protipožární impregnací, jakékoli upevňovací prvky musí mít antikorozní nátěr.

Izolace stěn rámu domu

Minerální vlna se vejde pouze do buněk tvořených vodorovnými můstky tenké překližky. Přípustná výška článku závisí na hustotě bavlněné vlny a je průměrně 80–100 cm. V období od vybalení a položení minerální vlny až po instalaci vnější a vnitřní bariéry proti větru a par by mělo zůstat suché a jasné počasí. Dokonce i sebemenší vnik vlhkosti do izolace nevratně změní její vlastnosti.

Překrývající se a rozložení

V domech s rámy je překrývání jedním z nejproblematičtějších míst. Je velmi obtížné zajistit tuhost a dobrou zvukovou izolaci mezi podlahami, zejména s tloušťkou paprsku 150 mm, což je považováno za standard pro domácí zařízení. Rámová deska musí mít dostatečný průhybový odpor, aby mohla být odlita polosuchým nebo standardním potěrem..

Protože nákup velkoformátového řeziva ve většině regionů je velkým problémem, doporučuje se jako nosné prvky podlahy zvolit vazníky sestavené na hrotových deskách s výškou 300 mm nebo více s rovinně rovnoběžnými pásy a napůl šikmým plněním. V některých případech lze za alternativu považovat dřevěný I-paprsek. Předpokladem pro překrývání je oboustranná parotěsná zábrana a cementový potěr od 30 mm na hrubou podlahu vyrobenou z izoplate tl. 25 mm.

Dřevěné střešní vazníky

Příčky v zástavbě jsou obvykle plánovány předem, což umožňuje umístění dalších podpůrných bodů pro podlahu. V některých případech je možné dát přednost budově s volným uspořádáním, pokud na to existují dobré důvody, a podlahy a střechy byly navrženy s ohledem na částečnou ztrátu únosnosti stěn v průběhu času. Základem příček je zpravidla stále stejný dřevěný rám, ale to není nutné. Je možné použít dělící sádrové příčky, sádrokartonovou desku na galvanizovaném kovovém rámu a dokonce i porézní keramiku. Hlavním požadavkem je zajištění vysoce kvalitní zvukové izolace, u níž musí být příčky oddělující obytné prostory a odříznuté technické prostory dvouřadé s povinným vyplněním minerální vlnou.

Vnitřní příčky v zárubni

Střecha a půda

U rámových domů se doporučuje střechy, které jsou navrženy pro nezávislý sestup sněhové hmoty, tj. S průměrným a strmým sklonem. Nejvhodnější jsou lehké střešní materiály: bitumenové a kovové dlaždice, skládané železo, kompozitní břidlice. Střecha je podepřena klasickým příhradovým systémem se vzpěrami, půdní nosníky hrají roli výztuh. Mauerlat v rámovém domě není namontován, takže je vyloučen dostatečně velký tepelný most. Místo toho jsou krokve připevněny k podlahovým trámům pomocí kolíků nebo svorníků..

Příhradový systém rámového domu

Nejproblematičtějším místem v tepelné izolaci rámového domu je izolace pod střechou a v rovině podkroví. Pokud je půda studená, položí se do stropu nejméně 300 mm minerální vlny o hustotě 60 kg / ma více3. V tomto případě buď neexistuje žádná horní podlaha, nebo hraje roli archový materiál položený bez připevnění. V teplém podkroví nebo v podkroví je pod střechou položeno nejméně 200 mm bavlněné vlny o hustotě 30–35 kg / m.3. Zevnitř je nutně namontován sklopný plášť s krabicí. Nejdůležitější věcí v horní zóně izolace je spolehlivá ochrana proti vlhkosti, nejlepší volbou je hustá polyethylenová fólie s pájenými spoji..

Tepelná izolace dřevěných podlah minerální vlnou

Další funkce

Jedním z nejdůležitějších nuancí při stavbě rámu domu je kontrola vnitřního klimatu. Výměna plynu s vnějším prostředím je zcela vyloučena, proto musí být obytná budova vybavena přívodem a odsáváním. Pro úsporu peněz se doporučuje nainstalovat systém s nastavitelnou kapacitou a rekuperátorem nebo zorganizovat teplé podkroví.

Větrací systém v rámovém domě

Druhým bodem je izolace opěr v otvorech. Technologie rámu je navržena tak, aby tvořila nepřetržitou smyčku tepelné ochrany, v níž jsou okna a dveře přirozeným a největším chladným mostem. Přítomnost tepelné mezery mezi rámem a hlavní strukturou může snížit zbytkové tepelné ztráty o polovinu.

Plastové okno v rámovém domě

Na závěr pár slov o dokončení fasády. Pro spolehlivější ochranu izolace proti smáčení a snížení tepelných ztrát se doporučuje použít zavěšený větraný fasádní systém s omezeným větráním dutiny pod opláštěním. Kromě toho má tato povrchová úprava nejvyšší životnost a je vhodná pro deformace nosného rámu..

Ohodnoťte tento článek
( Zatím žádné hodnocení )
Přidejte komentáře

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Rámový dům: rychlý průvodce stavbou a klíčovými body
Jak zvolit topný radiátor