Jak udělat otvor na zeď pro okno nebo dveře

Obsah článkuNosná stěna se zdá být nepřekonatelnou překážkou, ale moderní technické prostředky usnadňují vytvoření otvoru pro dveře nebo okno. Budeme hovořit o technologii tvarování otvorů pomocí ručního nástroje a pravidlech pro jeho posílení..

Jak udělat otvor na zeď pro okno nebo dveře

Obecná technologie

Otevření je odpovědná technologická operace spojená s rizikem zničení stavebních konstrukcí a ohrožení života a zdraví. Veškeré práce by proto měly být prováděny v přísném souladu s předpisy. Proces řezání samotného otvoru se skládá ze tří fází:

  1. Označení av případě potřeby koordinace a schválení plánu obnovy.
  2. Demontáž části stavební konstrukce.
  3. Posílení otvoru, pokud jde o práci s kapitálovou zdí.

Profesionální přístup předpokládá použití speciálního zařízení pro řezání na stěnu, ale můžete si také udělat otvor sami, pouze pomocí ručního nástroje: perforátoru, úhlové brusky a dalšího vybavení pro ně, je také žádoucí mít konstrukční vysavač. Složitost procesu bude vyšší, ale při správném přístupu můžete dosáhnout úhledného návrhu obvodu a následně vynaložit minimální úsilí na dokončení.

Jak udělat otvor na zeď pro okno nebo dveře

Hlavním problémem při práci s ručním nástrojem je nemožnost vytvoření linie řezu v jedné technologické operaci. Hloubka řezu úhlové brusky je 60–80 mm, proto pro vytvoření otvoru ve vnitřní přepážce je nutné alespoň oříznutí na obou stranách. Pokud mluvíme o hlavní stěně, je nutné provést postupné vykopávky materiálu, kdykoli se vytvoří široká drážka pro přístup elektrického nástroje do řezné zóny. Když je proveden průchozí řez podél obvodu otvoru, jádro je rozřezáno, fragmentováno a odstraněno v kusech o hmotnosti 10 až 15 kg..

Materiál stěny

Existuje obrovský rozdíl v tom, z jakého materiálu je zeď vyrobena. Při řezání a drcení, chování cihly, betonu a křemičitanu se chovají odlišně, je třeba to při demontáži zohlednit.

Pokud se musíte vypořádat s pórobetonem, metoda nárazu ničení není příliš dobrá, pomocí děrovače můžete vytvořit pouze chaotický systém děr. Bylo by mnohem korektnější vytvořit velkou rozevřenou dírku v rozích otvoru a pak řezat podél značkovací čáry běžnou pilkou nebo pásovou pilou pro pórobeton.

Jak udělat otvor na zeď pro okno nebo dveře

Cihla se dělí dobře, takže nejlepším způsobem práce je vyříznutí drážky podél obrysu otvoru a následná drcení jádra. Podobným způsobem je lepší dělat s tenkostěnnými dutými materiály, jako je škvárový blok: předběžný řez umožní snadné vylepšení otvoru po provedení průchodu.

Jak udělat otvor na zeď pro okno nebo dveře

Nejobtížnější udělat otvor v monolitických betonových zdech. Pro dělicí stěny do tloušťky 100 mm je nejlepším způsobem řezání obrysu diamantovou čepelí podél zarovnaných značek na obou stranách. Řezání se provádí „za běhu“, aby se vytvořily technologické mezery, což umožní volnou extrakci jádra. Hlavním problémem je vyztužení, pro jehož řezání lze mezeru rozšířit na 80–100 mm. Je třeba poznamenat, že řezné otvory ve stavebním betonu třídy pevnosti B30 a vyšší lze provádět pouze se speciálními zařízeními na řezání stěn, v takových případech je zakázána metoda demontáže nárazem.

Jak udělat otvor na zeď pro okno nebo dveře

Otvory v interiérových příčkách

Přepážky až do tloušťky 100–150 mm se snadno řezají, je však třeba pečlivě zarovnat značky, protože řezání se provádí z obou stran. K zarovnání značek stačí dva kontrolní body – horní rohy otvoru, do kterých jsou vyvrtány průchozí otvory. Při práci musíte pečlivě sledovat kolmou polohu vrtáku.

Kontrolní body musí být spojeny vodorovnou čarou a také pomocí olovnice musí být na obě strany vynechány dvě svislé čáry. Poté, s odsazením 15–20 mm, jsou nakreslené čáry nakresleny v obou směrech od označení kontury. V místnosti, kde se plánuje vykopávat a rozebírat jádro, by označení mělo mít prohloubení o 10-15 mm více, aby vytvořilo klínovitou mezeru.

Jak udělat otvor na zeď pro okno nebo dveře

Pod vnějšími značkovacími liniemi se provádí řez bruskou na celou efektivní hloubku disku. Můžete sekat jádro drážky sekáčem a dokonce i ručně, a to do jednoho z řezů. Pro výběr materiálu z drážky je možné doporučit rozdrcení vrtáním otvorů 20-24 mm ve střední části řezu krokem 10-15 cm – takové fragmenty lze snadno odstranit kladivem.

Otvory v nosných stěnách

Obtíže při práci s kapitálovými strukturami spočívají hlavně v jejich značné tloušťce: i při oboustranném přístupu není překrývání úseků zajištěno. Z tohoto důvodu existují pouze dvě možnosti pro vytvoření otvoru v nosné zdi: vrtací kontury a stupňovité ořezávání..

Je rozumné vyvrtat otvor po obvodu, když je tloušťka stěny větší než 250 mm, když se způsob řezání stává irelevantní kvůli velkému počtu kroků. Pro vrtací vrstevnice je nutné na zeď dočasně připevnit dva pruty 40 x 40 mm, přičemž mezera mezi nimi je stejná po celé délce a je 14–18 mm. Při vrtání stejného průměru je nutné vrtat s krokem 20–30 mm, při zachování přísně vodorovné polohy nástroje. Dále se vrtá pod úhlem 30–45 °, aby se oslabily stěny mezi otvory. Pro stejné účely můžete otvory předem vyvrtat vrtákem s větším průměrem..

Jak udělat otvor na zeď pro okno nebo dveře

Zbývající vazby se odstraní perforátorem – bicí práce za účelem vyčištění řezu jsou povoleny i v konstrukčním betonu, ale výztuž nelze tímto způsobem sekat. Musí se očistit od betonu a sníst pomocí řezačky šroubů nebo řezat pilou. Před řezáním výztužných vazeb má smysl rozdělit jádro několika vrtnými liniemi, aby se usnadnila demontáž..

Důležité! Na rozdíl od profesionálního nástroje pro domácnost není určen k nepřetržité nepřetržité práci, je třeba mu dát odpočinek v souladu se stanovenou dobou trvání.

Posílení otvoru

Vezměte prosím na vědomí, že výroba otvorů v nosných stěnách bytových domů je povolena, avšak pouze po schválení rekonstrukce a schválení projektu v souladu s technickými podmínkami. Jedním z povinných požadavků v takových případech je posílení otvoru pro obnovení únosnosti kritických struktur. A i když není nutné vypracovat projekt rekonstrukce soukromého domu, je třeba ještě provést posílení.

Jak udělat otvor na zeď pro okno nebo dveře

Je vyrobena z úhlové oceli, jejíž šířka police je nejméně 1/4 tloušťky stěny. Horní tyč se vloží do dříve provedeného řezu. Podél roviny stěny jsou k ní přivařeny části ocelového pásu, které jsou připevněny průchozím nebo kotevním upevněním ke sloupu stěny nejméně 20 cm od vrcholu otvoru. Délka vodorovného překladu by měla být alespoň o třetinu větší než šířka průchodu vytvořeného z každé strany. Po instalaci horní lišty lze provést vertikální řezy a odstranit jádro. Potom jsou rohy překladu upevněny spolu s vložkami z ocelových pásů, které jsou k rohu svařeny na tupo. Stejným způsobem jsou boční plochy zesíleny nastavením rohů na podpěru překladu.

Jak udělat otvor na zeď pro okno nebo dveře

V některých případech, když rozměry otvoru přesahují normální, jak se stane, když se kombinují dvě místnosti, není vyztuženo nikoliv valivými materiály, ale rámovými konstrukcemi a vazníky. Poté je vyztužovací systém opláštěn sádrokartonem, díky čemuž je možné kovové struktury zcela skryť, aniž by došlo k narušení interiéru..

Ohodnoťte tento článek
( Zatím žádné hodnocení )
Přidejte komentáře

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: