Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních prací

Obsah článkuModerní staveniště lze přirovnat k velké továrně, jejíž všechny obchody jsou zaměřeny na výrobu odpovědných výrobků. Týmy a jednotlivci provádějí různé typy procesů, které jsou rozloženy v čase. Hodně záleží na dobře koordinované práci souvisejících služeb, zatímco kontrola kvality se stává základním kamenem – nakonec nakonec budou lidé vždy v budově. Komplexní elektronické teodolity a zařízení pro GPS pozorování nejsou k dispozici pro všechny, ale každý stavitel, který má zájem o kvalitu provedené práce, může zvládnout úroveň..

Základem stavby je územní plán s výškovými značkami. Údaje o reliéfu umožňují vybrat optimální umístění pro jámu a vypočítat bod vypouštění povrchových vod.

Úkolem vyrovnání je tedy stanovit výškový rozdíl mezi body na zemském povrchu, který se nazývá vyvýšenina. Znáte-li konstrukční výšku podlahy prvního patra konstrukce, je možné vypočítat místo vypouštění dešťové vody nebo zajistit bod napojení pro gravitační kanalizaci.

Ve výzbroji specialisty existují různé nástroje a zařízení, které umožňují získávání místních dat bez poskytnutí obecného obrazu. Například obsah vlhkosti v určitém materiálu je určen vlhkoměrem, ale jak víte, jaký je stupeň „bobtnání“ celé struktury? V takovém případě přichází na naši úroveň úroveň, pomocí které můžete získat hodnoty výšky objektu a porovnat ji s kontrolou.

Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních prací

Za tímto účelem jsou na obvodu budovy rozmístěny zvláštní značky, mezi nimiž je stanoven přebytek. Pokud jsou značky umístěny ve stejné výšce v rámci tolerance – vše je v pořádku, pokud jedna část budovy ustupuje rychleji než druhá – je čas evakuovat lidi.

Nivelační metody

Existuje několik typů stanovení přebytku, avšak ve stavebnictví se používají hlavně tři následující metody:

 • geometrické nivelace – používá princip horizontální linie zaměřovacího paprsku dalekohledu přístroje, používá se hladina;
 • trigonometrická nivelace – základem je princip sklonu zaměřovacího paprsku dalekohledu přístroje, používá se teodolit;
 • hydrostatická nivelace – založená na vyrovnání hladiny kapaliny v komunikujících plavidlech (hladina vody);
 • barometrická nivelace – v závislosti na výšce bodu, indikátor změn atmosférického tlaku (používaný v horách);
 • automatické vyrovnání – speciální senzory instalované na vozidlech přenášejí nakloněný vektor posunu do čtečky (práce na silnici);
 • stereofotogrametrické vyrovnání – provádí se na komplexním hardwarovém komplexu. Do speciálního zařízení jsou načteny dvě vesmírné nebo letecké fotografie, pořízené s částečným překrytím. Když se na ně podíváte přes optický systém, získáte „trojrozměrný pohlcující efekt“.

Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních prací

Takto například vypadá trojrozměrný model sousedství vytvořený pomocí stereofotogrametrického komplexu. Dále se provede vazba rigidních terénních obrysů v souřadném systému a my získáme digitální model, pro který v kterémkoli bodě na obrázku můžete získat hodnotu výšky interpolací.

Nástroje a zařízení pro geometrické vyrovnání

Hlavním nástrojem, kterým se provádějí měření, je úroveň. Klasický přístroj je opticko-mechanické zařízení, pomocí kterého je v prostoru zajištěna vodorovná linie zaměřovacího paprsku. Hladina je namontována na stativu, instalována na stojatém místě a pomocí speciálních šroubů uvedena do vodorovné polohy. Potrubí takových zařízení může být jak vpřed (moderní modely), tak i obrácené obrazy. Ve skutečnosti neexistují žádné zvláštní problémy při práci s obráceným obrazem – měřicí tyč se jednoduše instaluje obráceně. K otočení obrazu se používá speciální systém čoček, který ovlivňuje náklady na nástroj. Další čočky také přinášejí drobné zkreslení, které je jasně vidět za refrakčních podmínek v horkých obdobích. Například viditelnost v sovětském invertovaném teodolitu je lepší než v elektronické totální stanici s optikou Carl Zeiss. Ačkoli to není překvapivé – nyní není třeba střílet na velké vzdálenosti, pro tento účel jsou vhodnější metody družicové geodézie a je ještě pohodlnější pracovat se „správným“ obrázkem.

Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních prací

Strukturálně jsou úrovně těchto typů:

 • s válcovou úrovní poblíž dalekohledu
 • s automatickým kompenzátorem
 • elektronický

Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních prací

Podle třídy přesnosti jsou nástroje obvykle rozděleny do následujících skupin:

 • vysoká přesnost (N-05, N-1, N-2)
 • přesný (N-3, N-3K, N-3KL)
 • technické (H-10)

Písmeno „H“ v názvu přístroje označuje hladinu a čísla – kořenová průměrná čtvercová chyba měření v milimetrech na kilometr vzdálenosti. Ostatní písmena označují konstrukční prvky nástroje (končetiny a kompenzátory).

Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních prací

Kompenzátory jsou schopné odstranit chyby při instalaci nástroje, což zvýší přesnost provedené práce. V přítomnosti ručního kompenzátoru je nástroj uveden do horizontální roviny ručně, ale samonivelační úroveň je schopna automaticky zaujmout správnou polohu.

Princip nivelace

Umělec provede odečet personálu (nebo štáby – přední a zadní), který je nainstalován na místě, a vypočítá výslednou nadměrnou hodnotu. Je vyvolána metoda, kdy je přístroj nainstalován mezi měřenými body „Vyrovnání ze středu“, a jsou nejčastěji používány ve stavebnictví.

Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních pracíPrincip nivelace metodou „ze středu“

Jak vidíte na obrázku, překročení mezi body A a B bude stejné jako rozdíl ve čtení na osazenstvech a může být buď pozitivní nebo negativní. Samotný nadbytek příliš nepomůže při tvorbě práce, mělo by existovat mnoho takových hodnot, protože jejich kombinace nám dává představu o terénu. Proto, stejně jako v případě teodolitového posuvu, se měření provádí z bodů se známými výškami, které se nazývají „referenční hodnoty“..

Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních prací

Srovnávací síť pochází z nuly měřidla Kronstadt, který, jak si pamatujeme z předchozích článků našeho cyklu, se nachází na pobřeží Baltského moře. Proto byl systém výšek používaný pro výrobu topografických plánů pojmenován „Baltský“. V našem případě bude absolutní výška bodu B h = A + a – b, Kde A – bodová značka ve vztahu ke státnímu systému výšek, a a b – počítání na stojany.

Další metoda nivelace zahrnuje použití nástroje místo zaměstnanců. Dostalo jméno „Vyrovnání vpřed“.

Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních pracíPrincip nivelace metodou „vpřed“

V tomto případě je nástroj nastaven na bod se známou výškou. Vzorec pro výpočet výšky bodu B má následující podobu:

h = A + i – b, Kde i – výška nástroje měřená páskou.

Tento způsob není vždy vhodný při provádění práce, protože je obtížné nainstalovat nástroj na svislý povrch stěny a je mnohem snazší pracovat na dálku, aniž by se přiblížil k objektu..

Relativně řečeno lze jako referenční bod považovat vodní hranu jakéhokoli vodního útvaru, který komunikuje se světovými oceány. V tomto případě však můžeme hovořit o podmíněném systému výšek, protože přesnost určení výšky v tomto případě bude pro práci nedostatečná, i když tuto metodu lze použít na místních lokalitách, kde není nutné spojovat výšky s místními systémy.

Zásada trigonometrická nivelaceznamená použití teodolitů nebo totální stanice. V tomto případě se úhel měří od vodorovné roviny k vrcholu hůlky nebo k nepřístupnému předmětu. Výšku podpory vedení jsme určili pomocí trigonometrické metody v předchozím článku našeho cyklu. Tato metoda je méně přesná než geometrická nivelace, umožňuje však měření na velké vzdálenosti a ve významných úhlech sklonu terénu..

Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních pracíPrincip trigonometrického nivelace

V tomto případě bude pracovní vzorec pro stanovení výšky mít následující podobu:

h = s * tg? + i – b nebo h = S * hřích? + i – b, Kde ? – úhel sklonu paprsku, s – vodorovná vzdálenost přímky, S – délka vlasové linky, i Je výška nástroje a b – výška pozorování.

Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních prací

Hydrostatické hladinynenáročný, snadno použitelný a poskytuje rychlé stanovení přebytku. Tento typ nivelace je vhodný pro automatizaci měření..

Rozsah použití hydrostatických hladin:

 • instalace velkých zařízení;
 • vyrovnání základů;
 • dokončovací a architektonické práce;
 • pokládka vodovodních zařízení a potrubí;
 • stanovení vodorovných vodítek;
 • sledování deformací a poklesů budov a konstrukcí;
 • přenos výšky přes vodní překážky atd..

Princip činnosti takového zařízení je znázorněn na obrázku.

Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních pracíPrincip hydrostatického nivelace

Jak víte, v komunikujících plavidlech je hladina kapaliny vyrovnána. Požadovaný přebytek h lze nalézt na základě rozdílu mezi odečty aab, které se odebírají ve zvláštním měřítku zabudovaném do nádob. Tato metoda umožňuje práci ve stísněných prostorech, nevyžaduje speciální dovednosti, ale ne vždy poskytuje požadovanou přesnost (chyba měření v tomto případě je ± 10 mm) a vytváří nepohodlí při pohybu spojovacích hadic.

Laserové úrovně

Elektronický typ úrovní umožňuje vizualizovat několik rovin najednou promítáním laserového paprsku na objekty a struktury. Například rotační lopatka se otáčí rychlostí 400–550 ot / min nebo více. S tímto zařízením můžete provádět značení uvnitř i venku, za denního světla nebo za soumraku. Tyto úrovně jsou nezbytné pro tapetování, obkládání nebo instalaci struktur s minimálními tolerancemi. Laserová hladina umožňuje měřit výškové body, vodorovné nebo značkové svahy. Při použití laserového nástroje budete navždy zapomenout na vodovodní potrubí a kovové čtverce, které jsou obzvláště nepohodlné ve vzdálenosti desítek nebo dokonce stovek metrů. Značení je nyní možné v jakémkoli úhlu, dokonce i na těch nejdostupnějších místech.

Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních prací

Laserové přístroje jsou bezpečné, protože patří do druhé třídy nástrojů z hlediska radiační energie. Paprsek z laserové úrovně může poškodit pouze v případě dlouhodobé projekce na lidské oko. Většina nástrojů vyráběných pro konstrukci je chráněna před nárazy a vniknutím vlhkosti, protože to může mít vliv na výkon nástroje. Za nepříznivých podmínek stojí za to koupit speciální brýle, které zlepšují viditelnost paprsku..

Aplikovaná geodézie. Vyrovnání je základem stavebních prací

Stejně jako u jiných konstrukčních nástrojů by měly být upřednostňovány modely známých značek. Úrovně a hladiny laserů musí být každoročně ověřovány. Pokud pracujete s nepřesným nástrojem a řídíte zbytkový centimetr do výšky prvního patra, možná nebudete mít podlahovou desku v horním patře. Prostudujte si proto články z naší série, používejte moderní vybavení a vylepšujte své dovednosti. Postavená konstrukce je výsledkem pečlivé práce mnoha odborníků, kteří by z důvodu nedbalosti inspektorů opravdu nechtěli, aby byla jejich práce zbořena..

Ohodnoťte tento článek
( Zatím žádné hodnocení )
Přidejte komentáře

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: