Jednat vědomě

Jak se stát vlivnou osobou

Vlivu není dosaženo šikanou. To se rodí ze schopnosti člověka inspirovat a motivovat ostatní. Stát se vlivným vůdcem neznamená stát se předmětem obdivu. Jde o to, jak komunikujete s ostatními lidmi, jak je váš pohled na věci spojuje.

Je obtížné určit, co přesně umožňuje člověku udržet si vliv na ostatní, ale existují rysy, které jsou jedinečné pro všechny autoritativní osoby. Máte podobné vlastnosti?

1. Jednat vědomě

stát se vlivným

Autorita se nezdá kouzlem sama o sobě, ale je dosažena prostřednictvím úmyslných akcí a úprav chování. Vlivní lidé se pohybují životem s cílem, uvědomují si, co dělají a jak to ostatní vnímají.

Zaměřte se na dosažení výsledků. Poskytněte konstruktivní zpětnou vazbu a děkujeme vám za tvrdou práci. Opravdoví vůdci se nepochopili ani netvrdili, ale otevřeně hovořili o svých úmyslech a určovali své cíle.

2. Mluvte a pozorně poslouchejte

stát se vlivným

Vlivná osoba ví, kdy zastavit svůj vnitřní dialog a zaměřit se na ostatní. To je způsob, jak získat představu o situaci a informacích, které mohly být zmeškány dříve. Autoritativní lidé neovládají a nepodporují nepodložené obvinění ostatních kolegů. Udržují se nad malými věcmi. Mluvte jasně a stručně o svých nápadech..

3. Zákon

stát se vlivným

Nebojte se riskovat a rozhodovat se. Nedovolte, aby se v nepředvídané situaci zasekly nebo zlostily. Hledejte způsoby, jak obejít překážky. Než promluvíte, přemýšlejte, ale nebuďte stydliví a odvážní.
Zkušení vůdci vytvářejí každodenní rituály a návyky, které pomáhají soustředit se na cíle. Ale i když jednají spontánně, myslí si strategicky a mají plán zálohování v případě problémů a měnících se podmínek.

4. Vždy se učte

stát se vlivným

Vlivní lidé se neustále učí. Chápou důležitost kultivace mysli otevřené novým perspektivám a myšlenkám. Jsou to studenti života, kteří neustále zlepšují své dovednosti a překonávají se, získávají znalosti..

Nové dovednosti poskytují nástroje nezbytné k přizpůsobení se různým okolnostem a pochopení toho, co se děje kolem. Znalost je moc a moc je vliv.

5. Udržujte integritu

stát se vlivným

Vlivná osoba uznává, že ostatní ji budou vést jako příklad, který bude následovat. Přesvědčivým a důsledným chováním inspirujete ostatní lidi. Začnou sdílet vaše cíle a pomáhají realizovat váš plán. Autorita je vytvořena, když lidé vidí, že věci jsou v souladu s přísliby. Buďte spolehlivým a skutečným člověkem. Pověst je základem schopnosti vést.

6. Buďte v kontaktu

stát se vlivným

Budování skutečných vztahů pomáhá „změkčit“ lidi a otevírat je novým věcem. Proto autoritativní osobnosti usilují o to, aby s ostatními zacházely s citlivým a pozorným přístupem. Působí jako vodítka pro sdružování lidí do efektivních týmů..

Zapojte ostatní do projektů s velkými úkoly. Dobří vůdci vědí, jak zvýšit produktivitu celého týmu a každého jednotlivého člena..

7. Zaměřte se na důležité

stát se vlivným

Vůdce se nezúčastňuje drobných procesů nebo nesmyslných soutěží. Nesnaží se vyhrát každý argument nebo vedení v každé konverzaci. Je pro něj důležité, aby ostatním skutečně porozuměl a pomohl členovi týmu být součástí něčeho více.

Věnujte pozornost dlouhodobým cílům a úspěchům. Zaměřte se na konečný výsledek podle nejvyšších standardů. Chcete-li to provést, musíte být rozhodní a připraveni na skvělou práci..

8. Od sebe a ostatních očekávejte hodně.

stát se vlivným

Obklopte se svými spolupracovníky. Buďte nadšeni prací. Takže získáte důvěru. Zároveň však musí být velké naděje kladeny nejen na sebe, ale také na tým.

Vůdce má nadšení, které ho vybízí k opuštění zóny pohodlí. Inspiruje své blízké k přijímání výzev ak boji s překážkami zdvojnásobenou horlivostí. Chápe, že je možné odmítnutí myšlenky nebo strategie, ale neučiní to, dokud se alespoň jednou nepokusí problém překonat..

9. Pochopte sami sebe

stát se vlivným

Abyste se stali vlivnými, musíte pochopit sami sebe. Autoritativní vůdce neváhá vzít čas přemýšlet o tom, kdo to je a jaké jsou jeho hodnoty. Přemýšlí o svých myšlenkách, pocitech a o tom, jak jsou tyto emoce přenášeny na ostatní. Vůdce se cítí v souladu se sebou samým a ví, jak bude reagovat na různé situace..

10. Zaměřte se na silné stránky, ale pamatujte na slabé stránky

stát se vlivným

Využijte nejlepší stránky své osobnosti, ale nezapomeňte se učit slabé. Povědomí o zranitelnosti pomáhá zabránit chybám.

Skutečné sebevědomí pochází ze schopnosti poctivě se na sebe dívat. Silné stránky tlačí k úspěchu a rozvíjejí důvěryhodnost a slabiny brání dosažení cílů a snů. Studujte sami sebe a využívejte své profesionální a morálně-dobrovolné zdroje co nejproduktivněji..

11. Být nenahraditelný

stát se vlivným

Mít vliv znamená mít v povaze něco, co ostatní považují za významné. K tomu je třeba se stát nepostradatelným.

Úřady hledají způsoby, jak se stát týmem důležitým a životně důležitým, aktualizovat své dovednosti a rozvíjet silné stránky. Jsou obratní, všestranní, přizpůsobení okolnostem. Vytvářejte synergie a přimějte zainteresované lidi k účinné spolupráci.

12. Oceňujte ostatní

stát se vlivným

Nemůžete se stát vlivnými, dokud si nebudete vážit jiných lidí a zdůrazníte jejich význam. Nechte je pochopit, že úspěch týmu nebyl bez jejich vlastních úspěchů..

Vůdce si váží těch, kteří byli součástí jeho cesty. Naslouchá ostatním a udržuje s nimi komunikaci. To je klíč k nalezení nových příležitostí. Využití vašich silných stránek je důležité, ale stejně důležité je rozpoznat výhody vašich kolegů..

13. Neustále analyzovat

stát se vlivným

Abyste si udrželi vliv, musíte rychle analyzovat a vyhodnotit, co se děje. To umožňuje vůdci rychle řešit problémy a zůstat v poptávce..

Okolnosti a podmínky se neustále mění, ale autoritativní vůdce ví, jak monitorovat prostředí, aby se mohl přizpůsobit. Zná trendy, zůstává aktuální s konkurencí a vítá kritické myšlení členů týmu. Tento přístup umožní využití inovativních a kreativních řešení..

14. Dejte ostatním příležitost mluvit.

stát se vlivným

Vcítit se. Lidé by se měli cítit slyšet a rozumět jim. Každý potřebuje příležitost svobodně vyjádřit svůj osobní názor.

Věřte ostatním – to je klíč k zajištění toho, aby lidé pociťovali svou vlastní hodnotu a zůstali zapojeni do procesu. Zkuste dočasně opustit osobní prohlášení a dát slovo kolegům. Toto je kritický požadavek pro rozvoj otevřené komunikace, poskytující přesnou zpětnou vazbu..

15. Inspirujte se

stát se vlivným

Zkuste inspirovat optimismus. Musíte nutit sebe i ostatní, aby udělali to, co se zdá nemožné. Vezměte si obtížný úkol nebo projekt, který se zdá nemožný, ale bude důležitý a působivý, pokud vše vyjde. To bude jeden z kroků k zapálení a vedení ostatních..

Podobné články
Ohodnoťte tento článek
( Zatím žádné hodnocení )
Přidejte komentáře

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: