Jak napadnout pokutu z videokamery

Obsah článkuJe obtížné setkat se s řidičem, který nikdy neobdržel oznámení o porušení pravidel silničního provozu (SDA), vydaného pomocí videozáznamu. Trest z kamery není vždy ten pravý. Dopravní policie nedoporučuje přijatý dokument ignorovat. Musíte pochopit situaci, dosáhnout spravedlnosti, napadnout trest.

Video záznam o narušení provozu

Muž dostal pokutu

Podle článku 2.6.1 Kodexu správních deliktů Ruské federace je řidič odpovědný za nedodržování silničních pravidel, která jsou instalována pomocí videokamer. Dopravní policisté obdrží důkazy, které zaznamenávají stacionární nebo mobilní zařízení. Řidiči je doručeno jemné oznámení.

Běžná porušení

 • Nevhodný provoz.
 • Opakovaná narušení provozu, například jízda na červeném semaforu.
 • Nevhodné parkování nebo parkování.
 • Odjezd do blížícího se pruhu.
 • Překročená rychlost.
 • Porušení při přejezdu železničních tratí.
 • Jízda v jízdním pruhu vyhrazeném pro veřejnou dopravu.
 • Neotevřené bezpečnostní pásy.
 • Zastavte se na zákazových značkách.
 • Špatná křižovatka.
 • Porušení dopravních předpisů v oblastech určených pro chodce.
 • Odbočte z krajní řady.
 • Opilost.
 • Zastavení vozu za zastávkou.

Postup fixace

Dobrá procedura

Kamera detekuje a fotografuje dopravní přestupky. Zařízení dále automaticky odešle informace do zpracovatelského centra. Počítač určí číslo vozidla z fotografie..

Program stanoví jméno vlastníka a vytvoří rozhodnutí o porušení. Poté jsou informace zpracovány ručně.

Provozovatel zkontroluje informace, zda neobsahují chyby, a určuje, kdo je vlastníkem stroje na fotografii. Obraz je někdy nekvalitní, což ztěžuje čtení čísla.

Po ověření obdrží pachatel doporučený dopis s pokutou, k němu je přiložena fotografie označující čas a geolokaci.

Jak zkontrolovat, zda existují pokuty?

Mobilní aplikace pro ověření

Pokud platbu nezaplatíte včas, mohou se informace dostat k soudním vykonavatelům, částka bude odepsána z účtu nebo kreditní karty. Řidič musí vědět, že není zajištěno zatčení nebo nucená práce za dopravní přestupky..

Abyste se vyhnuli nepříjemným důsledkům, musíte pravidelně kontrolovat, zda máte pokuty, protože příjmy často přicházejí pozdě.

Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout:

 • Osobně kontaktujte dopravní policii nebo MFC.
 • Používejte online zdroje prostřednictvím počítače nebo mobilního telefonu.
 • Získejte informace na webových stránkách státní služby, dopravní policie.

Pro kontrolu pokuty musí řidič uvést:

 • číslo automobilu;
 • kód regionu;
 • registrační číslo certifikátu.

Lze všechny pokuty zpochybnit?

Kde se odvolat

Zákony Ruské federace nestanoví pro řidiče presumpci neviny, pokud je porušení zaznamenáno kamerou. Při nespravedlivém trestu bude občan muset hájit své zájmy sám.

Osoba může zpochybnit pokutu za překročení povolené rychlosti z fotoaparátu nebo jiná dopravní omezení, pokud neexistuje žádný znak označující činnost zařízení, nebo je vozidlo vyfotografováno v části, kde se toto označení nepoužije. Tato práva jsou stanovena v Čl. 30.3 Kodex správních deliktů.

Situace, kdy je rozhodnuto ve prospěch majitele vozidla:

 • Vymazat chybu fotografie. Obrázek například ukazuje jiné auto nebo se číslo neshoduje. Systém automaticky odeslal fotografii nesprávnému ovladači.
 • Fotoaparát zaznamenal vysokou rychlost, ale takové indikátory nejsou pro automobil dostupné.
 • Fotografie je nekvalitní a číslo nelze přečíst.
 • V důsledku selhání systému bylo za jedno porušení uděleno několik pokut.
 • Jízda autem nebyla vlastníkem. Pokud to řidič dokáže, bude případ zaznamenán jako krádež.
 • Auto se prodává a přicházejí objednávky.

Kdo si stěžuje na pokutu z kamery

Jak vyřídit stížnost

Po obdržení dokumentu o porušení má vlastník vozidla právo jej do 10 dnů napadnout. Lhůta se hlásí od okamžiku, kdy je kopie rozhodnutí doručena adresátovi. Muž dává svůj podpis po obdržení doporučeného dopisu.

Chcete-li se proti pokutě dopravní policie odvolat z kamery, musíte kontaktovat organizaci, která rozhodnutí o trestu vydala. Může to být dopravní policie nebo soud.

Žádost lze podat osobně, zaslat ji prostřednictvím oficiálních webových stránek nebo doporučenou poštou.

Jak se proti rozhodnutí odvolat

Doba odvolání

Pokud občan s pokutou nesouhlasí a chce ji napadnout, podá stížnost. O této záležitosti rozhoduje dopravní policie za předpokladu, že rozhodnutí učinil zaměstnanec této organizace. Pokud byl dokument doručen soudním orgánům, podá se osoba u okresního soudu v místě registrace.

Stížnost

Pro rychlé vyřešení problému zašle řidič nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení žádost doporučenou poštou nebo ji osobně přinese. Stížnost začíná odvoláním k úředníkovi dopravní policie nebo k soudu.

Dokument obsahuje následující informace:

 • Informace o přihlášeném občanovi.
 • Datum přijetí rozhodnutí a jeho číslo.
 • Odkaz na předpisy.
 • Žádost o zrušení nespravedlivého trestu.
 • Podrobný popis všech okolností případu, uvedení svědků incidentu.
 • Doklady, které odůvodňují žadatele, prokazují nevinnost.
 • Datum žádosti a podpis.

Důkaz neviny

Když je rozhodnuto ve prospěch majitele vozidla

Osoba, která oznámení obdržela, by si ji měla pečlivě prostudovat. Dokázat nevinnost pomůže špatné kvalitě obrazu.

Je důležité vzít v úvahu následující faktory:

 • Odpovídající realita obrazu. Je například zobrazena rychlost a vozidlo stojí.
 • Neschopnost číst číslo auta.
 • Jízda za jízdy není vlastníkem automobilu, ale outsiderem.
 • Alibi v době porušení.
 • Nesoulad času, rychlosti nehody.

Odmítnutí se odvolat

Řidič má právo prokázat svou nevinu. Pokud neexistují žádné podpůrné doklady nebo je-li stížnost podána pozdě, nebude žádost posuzována. Výsledek pokusu napadnout pokutu závisí na tom, kde byla žádost podána..

Pokud řidič podepíše oznámení, neznamená to, že s přestupkem souhlasí.

Je důležité pečlivě prostudovat rozhodnutí. Tento dokument může obsahovat ustanovení potvrzující souhlas s porušením dopravních předpisů. Je velmi obtížné napadnout takové rozhodnutí.

Od Státní dopravní inspekce

Pokud byl návrh podán u dopravní policie, nebude to zárukou ukončení případu. Odpověď na takové stížnosti je často formální. Pokud občan neobdržel kladné rozhodnutí, zašle žádost soudu k dalšímu posouzení..

Postup někdy trvá 2 měsíce.

U soudu

Dokáže-li občan prokázat nesprávné jednání dopravní policie, připojí k spisu dokumenty. Je nutné kontaktovat okresní soud v místě, kde je přestupek zcela. Jsou-li shromážděny všechny materiály, začíná se podrobné vyšetřování případu..

Situace může mít několik výsledků:

 • Žádost bude uspokojena, trest bude odstraněn.
 • Změna vyhlášky, zmenšení velikosti pokuty.
 • Žádost nebude uspokojena z důvodu nedostatku dokladů prokazujících, že řidič má pravdu.

Když lze pokutu zrušit?

Důsledky nezaplacení

Pokud má osoba silný důkaz o své nevině, je trest v některých případech zrušen. Odvolání pokuty dopravní policii se ukáže v následujících případech:

 • Řidič potvrzuje skutečnost, že nemohl řídit ve stanovenou dobu.
 • Fotografie ukazují auto jiné značky.
 • Pokuta je překročena za konkrétní porušení.
 • Obrázek vozidla nelze rozlišit.
 • Auto bylo odcizeno v době uvedené na fotografii.
 • Jméno majitele vozidla byla omylem zaslána pokuta.
Ohodnoťte tento článek
( Zatím žádné hodnocení )
Přidejte komentáře

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: