Státní sociální pomoc v roce 2018: důvody pro poskytnutí

Obsah článkuZákladem státní politiky je zachování prosperity jejích občanů. Na začátku roku 2018 se plánuje zvýšení pomoci lidem, jejichž příjem v důsledku životních situací neumožňuje, aby jim bylo poskytnuto vše potřebné. Již v lednu se zvýší platby a rozšíří se seznam osob, na které mají dotace nárok. Zásada rozdělování peněz se stane cílenější, takže těm, kteří je potřebují, je poskytována spokojenost a řada sociálních služeb..

Co je sociální pomoc?

Lidé, kteří se z jakéhokoli důvodu ocitnou v obtížné situaci, se mohou spolehnout na pomoc státu. Může to být platba v hotovosti nebo věcná podpora. Je účtována v rámci federálních nebo regionálních rozpočtů a za její obdržení je osoba povinna písemně potvrdit, že potřebuje. V závislosti na kategoriích občanů je sociální pomoc vyplácena průběžně nebo může být dočasná nebo dokonce jednorázová..

Hotovostní platby

Jednou z forem státní podpory pro osoby s nízkými příjmy je poskytování pomoci ve formě hotovosti, která je vydávána v hotovosti nebo převodem na bankovní účet. Jasnými příklady jsou dotace, materiální pomoc, kompenzace. Stát jasně stanovil výši peněžitého příspěvku v závislosti na kategoriích občanů.

Přirozená forma

Podpora na regionální úrovni může být poskytována v naturáliích, protože rozpočtové prostředky nemohou vždy uspokojit potřeby všech potřebných. Poskytuje se v souladu s účetními kartami, výpisy a seznamy sestavenými orgány sociální ochrany. Občanům jsou předávány potraviny, palivo, zdravotnické potřeby, boty a oblečení.

Právní úprava

Státní sociální pomoc v Rusku je upravena řadou regulačních právních aktů. Hlavním dokumentem je Ústava Ruské federace, podle které se stát zavazuje podporovat své občany s ohledem na jejich důstojnou existenci. Pokud jde o jednotlivé skupiny obyvatelstva, je třeba se řídit federálními zákony:

 • o základech sociálních služeb;
 • o sociální ochraně osob se zdravotním postižením;
 • o sociálních službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením;
 • o sociální podpoře sirotků.

Zvláštní pozornost musí být věnována zákonu o stanovení životních nákladů. Podle tohoto kritéria lze určit, zda je osoba v nouzi. Seznam nelze nazvat vyčerpávajícím, protože federální i regionální úroveň přijala mnoho nařízení, která stanoví opatření státní podpory pro všechny skupiny obyvatelstva..

Rozhodčí kladivo

Které kategorie občanů by měly

Podle legislativy státní sociální pomoc v roce 2018 stanovila:

 • občané s nízkými příjmy;
 • osoby čelící obtížné finanční situaci.

Tyto zahrnují:

 • svobodní důchodci, kteří šli na zasloužený odpočinek a nemají příležitost získat dodatečný příjem;
 • velké rodiny, ve kterých jsou vychovávány děti do 18 let (pokud dítě studuje v prezenční formě studia, je bar nastaven na 23 let);
 • postižení lidé;
 • občané pečující o zdravotně postiženou osobu ze skupiny 1;
 • děti vychovávané v rodinách s jedním rodičem;
 • postižené děti;
 • děti mladší 18 let bez rodičů;
 • sirotci;
 • děti s jedním nebo oběma rodiči v důchodu nebo zdravotně postižené;
 • rodiče, kteří jsou denními studenty vzdělávacích institucí;
 • osoby oceněné tituly, cenami, odznaky;
 • těhotné ženy a ženy na mateřské dovolené;
 • osoby pečující o dítě se zdravotním postižením bez ohledu na skupinu, která mu byla přidělena;
 • uprchlíci
 • migranti;
 • zdatní občané spadající pod redukci.

Druhy sociální pomoci v roce 2018

Hlavním kritériem pro přidělování podpory státu v roce 2018 je výše celkového příjmu. Pokud je nižší než hodnota stanovená pro region, považuje se osoba nebo rodina za potřebnou. Státní sociální pomoc obyvatelstvu je přidělena jako:

 • peněžitý příspěvek;
 • dotace;
 • kompenzační platby;
 • humanitární pomoc.

Sociální dávky

Prostředky jsou převáděny na osobu zdarma. Mohou být utráceny podle uvážení občana, takže není třeba za ně podávat zprávy vládním agenturám. Výše příjmu je stanovena zákonem pro každou kategorii potřebných. Krajské úřady mají kromě federálních plateb právo přidělit další platbu v souladu s místními předpisy.

Dotace

Platba dotací je primárně určena. Použití finančních prostředků je možné pouze pro potřeby stanovené zákonem. Finanční prostředky jsou vydávány občanům zdarma. Využití finančních prostředků je kontrolováno příslušným orgánem. Peníze jsou přiděleny v pořadí podle priority a převedeny na bankovní účet.

Sloupce mincí

Vyrovnávací platby

Kompenzaci lze definovat opačnou povahou ustanovení. To znamená, že občan nejprve utratil peníze za určitými účely a poté se obrátil na státní úřady, aby vrátil vynaložené prostředky. Každý případ možnosti úhrady nákladů je stanoven zákonem a za účelem získání peněz je nutné předložit doklady o jejich použití.

Humanitární pomoc

Naturální podporu chudým poskytují přímo místní úřady prostřednictvím úřadů pro úřady a sociální ochranu. Těm, kteří to potřebují, se nabízí oblečení, obuv, výrobky osobní hygieny a jídlo. Na tvorbě fondu se podílejí obyčejní občané, bohatí lidé, organizace schopné zajistit základní potřeby a opatření..

Jak získat státní sociální pomoc v roce 2018

Charakteristickým rysem získání podpory od státu je cílená povaha poskytování finančních prostředků v hotovosti nebo v naturáliích. Protože o ni mohou žádat pouze lidé s nízkými příjmy a občané, kteří se setkali s finančními potížemi z důvodů, které nemohou ovlivnit, je nutné nejen připravit potřebné dokumenty, ale také znát postup poskytování podpory..

Kam vydat

V závislosti na podmínkách, které jsou důvodem pro jmenování státní podpory v roce 2018, můžete požádat o multifunkční centra v místě bydliště občana. Odborníci IFC vám sdělí, jaké dokumenty jsou potřebné pro poskytování dotací a vypočítají odhadovanou částku platby. Kromě toho můžete přímo předkládat dokumenty subjektu, který se přímo podílí na přípravě dotace:

 • zaměstnanci rozpočtových organizací a osoby se zdravotním postižením by se měli obrátit na zástupce sociálního zabezpečení;
 • při narození dítěte se dokumenty předkládají na pracovišti, na oddělení sociální ochrany nebo na FIU;
 • na pobočky penzijních fondů se vztahují důchodci, bojovníci, domácí frontové a další občané patřící do výše uvedených kategorií.

Jaké dokumenty jsou potřeba

V závislosti na typu podpory se může balíček požadovaných dokumentů výrazně lišit. Regionální úřady mohou požadovat další doklady na základě místních předpisů. Aby mohli v roce 2018 získat státní sociální pomoc, mohou kromě pasu a žádosti požádat, aby:

 • DĚTI;
 • CÍN;
 • rodný list;
 • úmrtní list;
 • osvědčení o manželství nebo rozvodu;
 • osvědčení o složení rodiny;
 • doklady o příjmech;
 • osvědčení potvrzující soužití rodičů a jejich dětí;
 • dokumenty potvrzující opatrovnictví / opatrovnictví;
 • osvědčení zdravotně postižené osoby;
 • ID důchodce;
 • certifikát velké rodiny;
 • zdravotní osvědčení (postižení).

Postup a termíny

Chcete-li v roce 2018 jmenovat státní sociální pomoc, musíte kontaktovat orgán odpovědný za jmenování příspěvků nebo MFC s prohlášením a nezbytným souborem dokumentů. Právní úprava projednávání petice trvá 10 dní – po uplynutí této lhůty musí osoba obdržet pozitivní odpověď nebo odmítnutí. Někdy je učiněna předběžná odpověď, pokud subjekt potřebuje žádost podrobně prostudovat a zkontrolovat předložené dokumenty. Poté se postup kontroly zvýší na 30 dní.

Žena a kalendář

V jakých případech mohou sociální platby odmítnout nebo zrušit

Legislativa stanovila, že osoba, jejíž finanční situace se změnila (došlo ke zvýšení příjmů), je povinna o této skutečnosti informovat příslušný orgán nejpozději do 14 dnů. Od této chvíle přestává být registrován jako potřebný a veškeré stanovené výhody pro něj (členy jeho rodiny) jsou zrušeny. Pracovníci sociální ochrany mohou odmítnout občana ohledně jmenování příspěvků, pokud:

 • uvedené nepřesné nebo neúplné údaje o složení rodiny;
 • schoval svůj skutečný příjem nebo majetek.

Sociální pomoc dětem

Podpora a ochrana dětí se provádí různými směry. Zaprvé se to týká prostředí dítěte a rodinných vztahů a zadruhé možnosti získání vzdělání. Tímto je dítěti poskytována bezplatná možnost získat základní, základní a střední vzdělání a na konkurenčním základě – střední odborné a vyšší.

Děti mají možnost získat bezplatnou lékařskou péči a jídlo. Pomoc je poskytována prostřednictvím přidělování peněžní a věcné podpory rodinám. Stát se navíc stará o nezletilé v obtížných situacích a v sociálně nebezpečném prostředí prostřednictvím rehabilitace, sociální adaptace a finanční pomoci.

Pomoc rodinám s nízkými příjmy v roce 2018

Aby se vyřešily demografické problémy, stát všemi možnými způsoby vybízí občany k vytváření rodin, poskytování zvýhodněných půjček na řešení problémů s bydlením, přidělování pomoci při narození, vyplácení mateřství. Rodiny, jejichž příjem nedosahuje minima stanoveného zákonem, mají právo dodatečně počítat s podporou. Státní sociální pomoc chudým byla v roce 2018 identifikována v několika oblastech:

 • poskytování daňových výhod;
 • bezplatná lékařská péče;
 • vývoj zvláštních úvěrových programů s bankovními institucemi pro poskytování půjček za výhodných podmínek;
 • naturální pomoc (bezplatná léčiva, palivo a jídlo);
 • právní, psychologické a jiné typy služeb na bezplatném (preferenčním) základě.

Druhy a velikost státní sociální pomoci velkým rodinám

Velké rodiny jsou na zvláštním účtu státu. Na federální úrovni tedy:

 • Poskytování slev na účtech;
 • bezplatné používání hromadné dopravy a příměstských autobusů;
 • poskytování bezplatných léků na předpis, pokud dítě nedosáhlo věku 6 let;
 • právo na mimořádné přijetí dítěte do předškolního zařízení;
 • poskytování bezplatného stravování ve školách a odborných školách;
 • zvýhodněné půjčky k vyřešení problému s bydlením;
 • náhrada výdajů za nákup oděvů nezbytných pro školní docházku.

Materský kapitál

Od roku 2007 Rusko zavedlo novou formu podpory rodiny – mateřský kapitál. Jedná se o platbu poskytovanou při narození druhého a dalších dětí, pokud rodiče nevyužili právo na dodatečná podpůrná opatření státu. Částka je indexována ročně, ale pro období od roku 2017 do roku 2018 je stanovena na 453 026 rublů. Přijaté prostředky můžete utratit různými způsoby:

 • zlepšit podmínky bydlení;
 • jako penzijní spoření rodičů;
 • získání vzdělání dítěte;
 • nákup zboží nebo služeb nezbytných k přizpůsobení dítěte se zdravotním postižením ve společnosti.

Máma s dětmi pod přikrývkou

Dávka v nezaměstnanosti

Lidé, kteří za určitých okolností přišli o práci, platí stát měsíční příspěvek. Příspěvek se přiznává od prvního měsíce po registraci osoby v pracovním středisku. Minimální částka, na kterou se občan spoléhá, ​​je 850 rublů, maximum, na které se může spolehnout, je 4900 rublů. Jeho hodnota se v každém případě počítá zvlášť a závisí na předchozím výdělku osoby:

 • 1-3 měsíce – 75%;
 • 4-7 – 60%;
 • 8-12 – 45%;
 • dále – 1 minimální mzda, na kterou se použije okresní koeficient.

Sociální pomoc lidem se zdravotním postižením

Lidé, kteří ztratili schopnost pracovat částečně nebo úplně, jsou pod zvláštní ochranou státu. Jsou vypláceny důchody a dávky, je poskytována materiální podpora a jsou poskytovány určité dávky. Realizace těchto programů probíhá na federální a regionální úrovni a výše plateb přímo závisí na stupni poškození zdraví a přiřazené skupině zdravotně postižených..

Poskytování důchodů

Stát poskytuje lidem se zdravotním postižením několik typů důchodů:

 • Práce. Měl by být poskytován osobám, které mají jakoukoli pracovní zkušenost, ale jsou uznány jako zdravotně postižené v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
 • Stát. Platí se občanům, kteří mají osvědčení veterána Velké vlastenecké války, vojenský personál, obyvatelé obléhaného Leningradu, astronauty, lidi zasažené radiací nebo člověkem způsobené katastrofy.
 • Sociální. Přiřazeno osobám se zdravotním postižením 1, 2, 3 skupiny, osobám se zdravotním postižením z dětství a dětem se zdravotním postižením.

Výhody a bezplatné služby pro zdravotně postižené

Státní sociální pomoc v roce 2018 má poskytnout výhody při nákupu léčivých přípravků, léčivých přípravků, ošetření v sanatoriích a dalších. Kromě toho mohou lidé se zdravotním postižením využívat řadu služeb zdarma, pokud jsou svobodnými občany nebo pokud je průměrný příjem na člena rodiny nižší než životní minimum:

 • právní pomoc;
 • úklid prostor;
 • preferenční registrace vlastnických práv;
 • doprovod k léčbě do lékařského zařízení;
 • nákup potravin a potřeb.

Státní podpora pro seniory

Starší občané, kteří odcházejí do důchodu v zaslouženém odpočinku, dostávají od státu důchodové dávky. Vyplácí se každému, kdo dosáhl věku stanoveného zákonem a závisí na délce služby. Od ledna 2018 jsou pracovní důchody indexovány o 3,7%. Starší lidé, kteří pokračují v práci, nedostávají zvýšený příspěvek.

Osoba, která nebyla schopna vypracovat požadovaný počet let, o čemž svědčí zápis do sešitu, dostává sociální důchod. Od dubna budou přepočítány o 4,1%. Pokud důchod nedosáhne životního minima, stát provede dodatečnou platbu a krajské úřady stanoví úroveň BPM.

Starší lidé čtou

Domácí pomoc

Občané, kteří dosáhli důchodového věku, a osoby se zdravotním postižením mají nárok na pomoc v domácnosti. Chcete-li se zaregistrovat, musíte kontaktovat okresní integrované středisko nebo oddělení sociálních služeb ve vašem regionu a napsat prohlášení, ke kterému musíte přiložit potřebné dokumenty. Je přiděleno jednotlivým osobám, pokud se nemohou pohybovat samostatně a nejsou schopny zcela uspokojit své vlastní potřeby.

Preferenční lékařská péče

Seznam preferencí a výhod poskytovaných důchodcům se každoročně přezkoumává. Státní sociální podpora starších lidí v oblasti zdravotní péče je:

 • pomoc na ambulantních klinikách v místě bydliště a v ambulantních ambulancích;
 • slevy v lékárenské síti na nákup léčiv;
 • protetika a zubní ošetření;
 • pořízení technické rehabilitace.

Lázeňská léčba

Jednou ročně se mohou důchodci zotavovat zdarma v jakémkoli sanatoriu na území Ruska. Stát navíc uhradí cestovní výdaje do místa odpočinku a zpět. Chcete-li získat bezplatnou vstupenku, musíte napsat prohlášení a ujistěte se, že k ní připojíte názor ošetřujícího lékaře, jako základ pro podstoupení lázeňské léčby. Pokud v tuto chvíli není nutné povolení, je důchodce zařazen do fronty a je o volném prostoru informován nejpozději dva týdny před začátkem příjezdu.

Výhody pro svobodné matky

Podle zákona se státní sociální pomoc v roce 2018 pro svobodné matky neliší od plateb poskytovaných úplným rodinám za předpokladu, že výše příjmu takové ženy není nižší než životní minimum. Poté má nárok na dodatečné platby, jejichž výše závisí na počtu nezletilých v rodině a na příjem na osobu. Pro další platby musíte kontaktovat MFC. V mnoha regionech existují další výhody pro matky vychovávající dítě samy..

Státní sociální pomoc studentům v roce 2018

Každý občan Ruské federace má právo na bezplatném vyšším nebo středním technickém vzdělání na konkurenčním základě. Studenti, kteří studují na plný úvazek v oddělení rozpočtu, mají nárok na stipendia. Řada osob má právo na státní sociální stipendia:

 • sirotci a děti ponechané bez rodičovské péče;
 • postižení lidé;
 • oběti radiačních katastrof;
 • osoby vychovávané v nezajištěných rodinách;
 • vojenský personál, který pracoval na základě smlouvy déle než tři roky.

Stát stanovil měsíční minimum, které musí vzdělávací instituce těmto osobám platit:

 • studenti – 730 rublů;
 • studenti 2010 rublů.
Ohodnoťte tento článek
( Zatím žádné hodnocení )
Přidejte komentáře

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: