Elegantní řešení prostorových problémů v úzkém domě
Drobné domky
00
Výzvou projektu byly omezené možnosti a prostor. Střecha a okapy na severní straně byly silně skloněné