Potrubí

Instalatérství
0411
Potrubí se v závislosti na oblasti použití dělí na: tlakovou vodu, kanalizaci