Výpočet přepravní daně

Obsah článkuSkutečnost, že každý vlastník vozidla registrovaného v Rusku musí systematicky platit odpovídající daň, je uvedena v daňovém zákoně Ruské federace. Výjimkou jsou pouze preferované kategorie fyzických a právnických osob, které mohou být povinným poplatkem zrušeny. Než zaplatíte poplatek, měli byste vědět, jak vypočítat přepravní daň. Pokud majitel z nějakého důvodu nepoužívá své vlastní auto, musí být ze státního registru odstraněn.

Funkce výpočtu daně z vozidel

Jak je účtována přepravní daň? Stát ji vybírá ze všech typů prostředků s vlastním pohonem vybavených motorem (automobily, motocykly, jachty, vrtulníky). Výpočet je založen na množství výkonu stroje. Pokud je po registraci motor změněn na více či méně výkonný motor, musí vlastník informovat dopravní policii v místě registrace vozidla. Zaměstnanci orgánu vloží příslušné údaje do technického pasu stroje. Pro výpočet daně z auta musíte kromě energie vědět:

  • Velikost současné daňové sazby. Zákon stanoví určitou částku daně pro každý subjekt Ruska, v závislosti na roce výroby automobilu, velikosti motoru a dalších parametrech (podobné charakteristiky se používají pro stanovení koeficientů pro výpočet OSAGO).
  • Období vlastnictví automobilu. Vlastník by při výpočtu daňové sazby měl vycházet z dokladu o pořízení vozidla, který uvádí datum transakce.
  • Údaje o základu daně. Vozidla poháněná motorem mají výkon. Tyto informace lze nalézt v STS nebo PTS.
  • Zvyšující se koeficient. Určeno, pokud rozsah nákladů na automobil přesahuje hranici tří milionů rublů.

Daň z auta

Pro jednotlivce

Jak vypočítat přepravní daň pro ruské občany? Podle platné legislativy je sazba pro fyzické osoby vypočtena přímo daňovým úřadem. Rusové by měli nezávisle předkládat orgánu informace o pořízení automobilů a jiných prostředků s vlastním pohonem. Sazby daně z dopravy pro jednotlivce a organizace jsou stejné. Výjimkou jsou dávky poskytované pouze pro určité kategorie institucí a občanů.

Pro právnické osoby

Dopravní daň je požadována nejen pro občany Ruské federace, ale také pro právnické osoby. Instituce provádějí platby do regionálního rozpočtu v místě svého sídla (registrace). Součástí přepravného pro právnické osoby je nezávislý výpočet výše poplatku. Vzhledem k tomu, že se tento poplatek vztahuje na výdaje organizace, při použití daňového režimu „příjem po odečtení nákladů“, je možné snížit částku jedné daně, kterou od ní odečte právnická osoba. Pokud výše přepravní daně překročila povinnost, nemůžete vůbec zaplatit jediný poplatek.

Pro výpočet daně z automobilu je třeba vzít v úvahu aktuální sazbu (v závislosti na kapacitě vozidla), základ daně a vykazované období (celých 12 měsíců). Regionální předpisy mohou stanovit určité faktory, které by se měly při výpočtu zohlednit. Pomáhají upravit tarif v závislosti na věku, ceně přepravy, kategorii majitele vozidla. Někteří příjemci jsou obecně osvobozeni od placení daně z dopravy.

Kromě roční platby poplatků mohou právnické osoby provádět platby do 12 měsíců od vykazovaného období. Poté, co se jejich částka odečte od hlavní částky inkasa. Záloha je obvykle? z celkové částky cla. Organizace každoročně předkládají národnímu pojišťovacímu fondu prohlášení o přepravní dani. Na stejném místě mohou právnické osoby vypočítat pojistnou smlouvu. Formulář prohlášení pravidelně prochází některými změnami, které lze sledovat na oficiálních stránkách Národního fondu pojištění.

Stroj na peníze

Sazba daně z regionální dopravy za rok 2019

Protože tento typ daně je regionální, sazby různých regionů se mohou lišit. Přestože je výše cla stanovována a upravována jednotlivými subjekty Ruska, stát stanoví daňový limit. Dopravní cla stanovená v regionech tak mohou být více nebo méně než stanovená státní hranice, ale ne více než desetkrát.

Daně se v Rusku účtují zvlášť pro každý druh dopravy. Regiony mají právo uplatňovat stanovené nebo měnit sazby. Kromě toho lze místně použít různé velikosti povinností, které se liší v závislosti na některých faktorech (typ, věk, třída dopravy). V roce 2019 ruská vláda nezvýšila přepravní daň, takže sazby zůstaly téměř nezměněny. Níže je uvedena tabulka nových sazeb za dopravu v některých městech Ruska.

Název města (regionu)

Tarif na auto do 100 hp.

Uljanovská oblast.

10 s.

Moskva

12 str.

Petrohrad

24 r.

Novosibirsk

6 str.

Krasnojarský region

5 str.

Výpočtový vzorec

Abychom pochopili, kolik zaplatíte za dopravu, musíte znásobit aktuální rychlost na výkonu stroje, vyjádřenou v koňských silách. Kromě toho bude pro výpočet potřebný věk vozidla. Vypočítává se od roku výroby do současnosti. Například, pokud vůz byl propuštěn v lednu 2013, pak v lednu 2019 bude starý 2 roky. Pokud je stroj ve vlastnictví neúplného roku, použijte redukční faktor. Pro určení je počet měsíců vlastnictví automobilu rozdělen do 12 měsíců. Příklad: 6: 12 = 0,5.

Zohledňuje se také cena vozidla. Seznam automobilů s hodnotou více než 3 miliony rublů byl zveřejněn na webových stránkách Ministerstva průmyslového obchodu Ruské federace. Tento seznam je každoročně aktualizován do 1. března. Podle aktuálních zpráv bude Ministerstvo průmyslu a obchodu nadále nezávisle sledovat ceny vozidel, aby nedocházelo k podvodům majitelů bezohledných automobilů, kteří úmyslně podceňují toto číslo. Obecný vzorec pro výpočet výše dopravní daně je následující: daňový základ * kapacita automobilu * držba.

Příklad výpočtu výše daně z auta

Kuznetsov vlastní auto VAZ Priora registrované ve Voroněži. Výkon motoru stroje je 98 koňských sil. Když jsme otevřeli tabulku daňových sazeb v této oblasti, uvidíme, že s výkonem Priora do 100 hp je to 20 rublů. V tomto případě bude částka daně z dopravy, kterou musí Kuzněcov zaplatit, činit: 20 s. * 98 hp = 1960 s. v roce.

Stroj na peníze

Postup a platební podmínky

Pro fyzické osoby je lhůta pro uhrazení přepravního stanovena nejpozději do 31. prosince vykazovaného roku. Pokud má majitel v úmyslu znovu se zaregistrovat nebo projít kontrolou vozidla, je lepší zaplatit přepravné předem. Různé regiony mohou z dobrého důvodu stanovit svá vykazovací období, která se liší od obecně přijímaných..

Pro právnické osoby jsou zpravidla poskytována čtyři období: 1 daň (12 měsíců) a 3 vykazování (čtvrtletí). Po uzavření každé z nich musí organizace provést platby daní. Pokud instituce splácí částku ve splátkách čtvrtletně, považuje se to za zálohovou platbu (navíc není nutné vykazovat údaje za čtvrtletí). Kromě toho můžete zaplatit celou částku na konci kalendářního roku. Prohlášení je vyplněno jednou, podle výsledků minulého roku.

Počítadlo pro stanovení výše daně z dopravy je výhodné v tom, že vám umožňuje vypočítat přesnou splatnou částku. Podle federálního zákona existují základní sazby, které se berou v úvahu při výpočtu výše cla. Tyto online kalkulačky najdete na stránkách nalog.ru, uslugi.ru a dalších. Kromě toho existuje možnost vypočítat pojištění pro povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a vypočítat náklady na pojištění trupu. Po shlédnutí videa se naučíte, jak používat online kalkulačky.

Ohodnoťte tento článek
( Zatím žádné hodnocení )
Přidejte komentáře

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: