Promlčení úvěru

Obsah článkuDůvodem nesplacené půjčky je často složitá finanční situace. Banka může požadovat vrácení dluhu soudem. Pokud prokážete, že platnost omezení úvěru (SID) vypršela, nárok zůstane nespokojen. Je důležité vědět, jak dlouho je tento čas, jak se počítá.

Jaké je promlčecí období

Stanovení promlčecí lhůty

Tento pojem v soudní praxi znamená zákonnou lhůtu pro obhajobu zájmů osob, jejichž práva jsou porušena. Čas, během kterého můžete vymáhat dluh soudem, se nazývá omezení úvěru. Po uplynutí této lhůty soud odmítne hájit. Banka zašle nárok na nezaplacení dlužníkovi, nabyvateli nebo ručiteli.

Pro obyvatele Ruska jsou otázky související s úvěrovým dluhem určovány občanským zákoníkem Ruské federace (občanský zákoník).

Oddíl 196 stanoví promlčecí dobu pro úvěrovou pohledávku. Umění. 200 označuje začátek této délky času. Oddíl 202 objasňuje, kdy může být pozastaven..

Kolik je a od jakého okamžiku se měří

Promlčení

Občanský zákoník Ruské federace stanoví, že celková lhůta pro podání žádosti je tři roky. Podle zákona počátek začíná od okamžiku, kdy se občan dozví o porušení zákona. Při sestavování smlouvy o půjčce stanovte harmonogram plateb, načasování jejich provedení. Prvním zpožděním bude datum zahájení LED.

Pokud splátkový kalendář není sestaven a není stanoveno období provádění, odpočítávání začíná dnem, kdy banka předložila požadavek na splacení dluhu.

Věřitel může dát žalovanému čas na vrácení peněz. Výpočet LED začne na konci tohoto období. Od okamžiku vzniku povinnosti nemůže trvat déle než 10 let.

Pozastavení funkčního období

Suspenze

Banka někdy bere čas dalších plateb z následujících důvodů:

 1. Vyšší moc zasahovala do obleku. Může to být nouzová situace, okolnostem, kterým nelze zabránit..
 2. Pozastavená legislativa.
 3. Obžalovaný nebo žalobce slouží v ozbrojených silách Ruské federace, které jsou ve válečném stavu.
 4. Ruská vláda zavedla právní moratorium na plnění závazků.

Pro pozastavení této lhůty se musí okolnosti uvedené v odstavci 1 vyskytnout během posledních šesti měsíců LED.

Je-li doba trvání reklamace kratší než 6 měsíců, pak po celou dobu. SID jsou pozastavena po celou dobu transakce s mimosoudním urovnáním sporu a po dobu šesti měsíců, pokud pro řízení nejsou stanoveny časové limity. Období je obnoveno po ukončení příčin.

Ukončení

Přestávka

Na základě Občanského zákoníku Ruské federace, pokud žalovaný podnikne kroky, které naznačují souhlas s dluhem, je tok LED diod přerušen, může to být například:

 • Uzavření dohody o restrukturalizaci úvěru.
 • Písemné uznání závazku. Může to být odpověď na nárok, jakékoli odvolání.
 • Vypracování dohody o prodloužení doby trvání smlouvy.
 • Žádost o úvěrovou instituci pro stanovení úrokových svátků.
 • Podání neuplatnění (snížení) pokut.

Nový termín nezahrnuje čas, který uplynul před přestávkou. Zákon o promlčení nároků začíná znovu. Ne všechny akce vedou k vynulování zdvihu LED.

Situace, které nepřerušují promlčení, nepotvrzují setkání dlužníka s věřitelem:

 • písemná odpověď na pohledávku, která neobsahuje souhlas s dluhem;
 • částečné splácení dluhu;
 • nedostatečná reakce žalovaného na nároky žalobce.

Pravidla pro výpočet ustanovení o promlčení půjčky

Začátek výpočtu

Perioda LED v některých případech se může lišit. Promlčecí lhůta pro bankovní úvěry se pro ručitele počítá odlišně v případě úmrtí dlužníka na základě soudního rozhodnutí. U kompetentních akcí ve finančním sporu s věřitelem je důležité znát tyto nuance.

Pro ručitele

Povinnost voucheru je platná do data uvedeného ve smlouvě. Ukončení záruky se řídí čl. 367 odst. 6 občanského zákoníku Ruské federace. Někdy není ve smlouvě stanoveno datum ukončení smlouvy. Lhůta pro bankovní úvěr pro ručitele pak bude jeden rok po vstupu závazku v platnost.

Pokud není zdokumentována doba platnosti záruky a splácení úvěru, má banka právo uplatnit nárok na ručitele do dvou let po uzavření dohody s ním.

Stanovené období nezávisí na splacení dluhu neplatičem.

V případě smrti dlužníka

Podle čl. 1112 občanského zákoníku Ruské federace se na dědice převádí nejen majetek, ale také půjčka. Po smrti dlužníka se doba splácení nemění. Promlčecí lhůta pro půjčku je pozastavena na dobu šesti měsíců, dokud zákon nepřijme dědictví. Nejsou účtovány žádné pokuty.

Od okamžiku vlastnictví bude LED opět svítit. Pokud tento majetek nikdo nezdědil, období se bude nadále počítat..

Aby se předešlo sporům s bankou, je třeba vzdát se dědického práva.

Částečná abdikace není poskytována. Pokud občané používají dědictví, ale nepřijali ho, může soud převést majetek do banky, aby splatil dluh.

Kreditní kartou

S termínem a bez

Pro tento typ půjčky neexistuje žádný harmonogram plateb. Ačkoli zákon funguje stejně při splácení úvěru na základě smlouvy a výběru peněz z kreditní karty, je doba stanovena odlišně. Počítání LED začne od poslední instalace. Pokud nebyly provedeny žádné platby, od okamžiku, kdy obdržíte peníze. Omezení kreditní karty – tři roky.

Soud může datum odpočítávání odložit. Aby to banka dosáhla, musí prokázat, že s klientem došlo ke kontaktům k projednání dluhu.

Na základě soudního rozhodnutí

V tomto případě se ustanovení o omezení úvěru nezohledňuje. Vstupují v platnost další právní normy týkající se řízení o výkonu rozhodnutí. Bankovní dluh uznaný soudem se vrací dobrovolně nebo za pomoci soudních vykonavatelů.

Odpisuje banka dluh po promlčení

Nerealistické vymáhání pohledávek

I když uplynula lhůta pro uplatnění nároku, může věřitel podat žalobu na vrácení dluhu a případ vyhrát. Banka převádí nároky na inkasní agentury. Budou usilovat o splacení dluhu, aniž by vzali v úvahu zákon o promlčení..

Jak deklarovat zrušení úvěru

Na základě čl. 199 občanského zákoníku Ruské federace, po třech letech budou závazky odepsány po oznámení soudu. Během schůzky podle protokolu můžete ústně informovat soudce o uplynutí platnosti LED a požádat o použití čl. 199 občanského zákoníku Ruské federace, ale písemná žádost je spolehlivější. Po uspokojení bude věřiteli nárok zamítnut..

Způsoby přenosu žádosti o zrušení úvěru na soud:

 • během soudního řízení, při podání odvolání;
 • doporučená pošta s potvrzením o přijetí;
 • prostřednictvím registru.
Ohodnoťte tento článek
( Zatím žádné hodnocení )
Přidejte komentáře

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Promlčení úvěru
3 testy k ověření, jak staré je vaše tělo