Tresty a trest za řízení pod vlivem alkoholu a přípustná norma v ppm

Obsah článkuCesta není místem, kde se můžete volně pohybovat po požití slušného množství alkoholu na hrudi. Opilý řidič, jeho ne vždy přiměřené chování při řízení, je obrovskou hrozbou pro bezpečnost nešťastného řidiče i nevinných ostatních účastníků silničního provozu, proto právní předpisy Ruské federace stanoví způsoby potrestání za řízení při intoxikaci – pokuta, zabavení řidičského průkazu nebo dokonce trestní odpovědnost.

Jízda při intoxikaci

Zneužívání alkoholu při řízení vozidel je přísně kontrolováno zákonem, proto na policejních silnicích často policisté provádějí nálety zaměřené na chytání řidičů, kteří se nebojí dostat za volant vozidla (nezáleží na tom, zda to bude malý skútr nebo velký kamion) po pití alkoholu, přičemž omamné, uklidňující, psychotropní drogy. Tyto látky nepříznivě ovlivňují fungování mozku, což činí osobu neadekvátní, což představuje velké nebezpečí pro:

 • zdravotní stav a život samotného opilého řidiče, jeho cestujících;
 • chodci a další motoristé;
 • veřejný majetek.

Přerušení řízení

Podle článku Kodexu správních deliktů (Kodex správních deliktů) ze dne 27.12 obsahuje seznam přestupků, které slouží jako hlavní důvody pro vyloučení řidičů z řízení motorových vozidel, položku o řízení při intoxikaci. Zástupce dopravní policie má právo vybrat vozidlo s následným přesunem do pokutového území podle následujících pravidel:

 1. Potvrzení o odebrání pod podmínkou přítomnosti dvou nezajímavých svědků nebo přítomnosti videa zaznamenávajícího trestný čin.
 2. Vypracování protokolu ověřeného policií a pachatelem této situace.
 3. Předložení kopie dokumentu řidiči.

Muž, který řídil pivo z láhve

Absolvování lékařské prohlídky pro intoxikaci

Když silniční hlídka zastavila vaše vozidlo pro kontrolu a měla podezření na opilost (se zaměřením na řeč, pohyby, chování), měl by sepsat protokol, a pak vás poslat k lékařskému potvrzení skutečnosti opilosti během jízdy. Lékařská prohlídka je prováděna zdravotnickými zařízeními se zvláštním oprávněním podle schématu:

 1. Kontrola odborníkem.
 2. Měření koncentrace ethanolových par (alkoholu) ve vzduchu z plic pomocí měřiče alkoholu.
 3. Analýza přítomnosti (pokud je výsledek pozitivní, pak analýza obsahu) psychoaktivních látek v krvi a moči.

Zadržení vozidla

Závěr lékařského odborníka potvrzuje skutečnost opilosti při řízení a byl vypracován protokol, kterým se toto porušení řídí? To znamená, že vaše vozidlo bude okamžitě zadrženo a přepraveno na speciálně vybavené parkoviště, dokud nebude odstraněna příčina přestupku. Místo stroje vám bude sděleno a předáno příslušné dokumenty. Přeprava a skladování automobilu musí být zaplaceno – částka celkové částky vám bude oznámena při vydání vozidla po získání povolení od úředníka.

Přípustná míra alkoholu v ppm 2017

Při lékařském vyšetření na intoxikaci alkoholem se nejprve provede analýza obsahu ethanolu ve vzduchu během výdechu. Toto číslo je určeno speciální konvenční jednotkou zvanou ppm. Povolená dávka alkoholu pro řízení v roce 2019 zůstává stejná – 0,16 miligramů čistého ethanolu nebo 0,16 ppm na litr vzduchu vydechovaného z plic a 0,35 ppm na litr krve.

Je zřejmé, že pokud vypijete láhev piva, nebude koncentrace alkoholu tak vysoká jako například po vypití 100 gramů koňaku. Není však možné předběžně spočítat, jakou dávku alkoholu bude zařízení zobrazovat – doba zvětrávání a úplné odstranění alkoholu z lidského těla je určena silou alkoholického nápoje a hmotností osoby.

Policejní auto, klíč od auta a whisky ve sklenici

Trest za řízení pod vlivem alkoholu

Pokud odborník potvrdí skutečnost, že došlo k přestupku (řízení vozidla po pití), nenápadný řidič použije jednu z následujících metod potlačení:

 • Pro řízení v opilém stavu, zajištění řízení pro opilého, neochotu podstoupit lékařskou prohlídku – pokuta, odnětí řidičského průkazu.
 • Za řízení falešného mechanického vozidla člověka a bez řidičského průkazu nebo jeho neochoty podstoupit lékařskou zkoušku – zatčení na 10–15 dní.
 • Sekundární porušení pravidel provozu při intoxikaci alkoholem po počátečním správním trestu – pokuta, odvolání z funkce, nucená práce, dočasné odnětí svobody.

Legislativní rámec

Všechny způsoby trestání při spáchání přestupku – řízení vozidla po pití – jsou podrobně vysvětleny dvěma články trestního zákoníku a jedním z trestního zákona:

 • Článek 12.8 zákoníku o správních deliktech.
 • Článek 12.26 zákoníku o správních deliktech.
 • Článek 264.1 trestního zákoníku.

Přitěžující okolnosti

Existují faktory, které mohou vést k určitému zpřísnění represivních opatření pro řízení vozidel ve stavu intoxikace. Přitěžující okolnosti zahrnují:

 • pokus o skrytí před dopravní policií;
 • odmítnutí podstoupit zvláštní lékařskou prohlídku;
 • urážka, způsobující ublížení na zdraví zástupci donucovacích orgánů;
 • nehoda a vinná smrt.

Trest za řízení pod vlivem alkoholu

Vláda Ruské federace nedávno zavedla další novelu zákona o řízení vozidla při intoxikaci – zvýšení povinné pokuty za řízení při intoxikaci na 30 000 rublů. Takové preventivní opatření by mělo vyděsit milovníky jízdy po pití a snížit počet dopravních nehod. Pokud byla osoba znovu chycena opilá, bude muset zaplatit nejméně 200 tisíc rublů.

Muž v autě pije alkohol z láhve

Deprivace intoxikace alkoholem

Vzhledem k tomu, že motorista, opilý při řízení, je chycen a jeho přestupek je zaznamenán, nelze pokutu upustit – se správním trestem je pachatel dočasně zbaven práva řídit vozidlo zákonem. Doba, po kterou může být zakázáno řídit auto, se pohybuje od 18 do 24 měsíců a je stanovena soudním příkazem.

Takové preventivní opatření se rovněž vztahuje na osoby, které odmítly provést proceduru lékařského potvrzení o opilosti během řízení nebo svěřily řízení opilosti osobě. Je-li policista podruhé nebo potřetí v řadě chycen opilcem, prodlužuje se doba, po kterou je řidičský průkaz odebrán, na 36 měsíců.

Opakovaná jízda při intoxikaci

Výše uvedené články zákoníku správních deliktů určují způsoby trestání v případě opakovaného precedensu za řízení po opití. Tyto zahrnují:

 • peněžitý trest (až 300 000 rublů);
 • zákaz vykonávat určité činnosti po dobu až 36 měsíců;
 • nucená práce po dobu 480 hodin (jako dodatečné opatření) nebo až 24 měsíců (základní trest);
 • až na dva roky odnětí svobody.

Převod řízení automobilu na osobu při intoxikaci

Převedl najatý řidič nebo majitel vozidla ovládací prvky na jinou osobu, která je také v opilém stavu? Poté budou oba pachatelé (řidič a osoba, která je pověřena řízením pod vlivem alkoholu), odpovědni za nedodržení právních předpisů v jednom z následujících odstavců:

 • pokuta je 30 000 rublů;
 • blokování práva řídit vozidlo po dobu 18 až 24 měsíců.

Řidič řídí auto

Proč zbavit řidičský průkaz na celý život

Právní předpisy Ruské federace týkající se řízení v opilém státě neobsahují jasné informace o tom, proč mohou být opitá řidiči navždy zabavena. Pokud však má řidič obezřetnost na to, aby se opilý řidičský hlídek několikrát za sebou opil, prodlouží se doba, po kterou bude zbaven řidičského průkazu, po geometrickém postupu v souladu s určitými zákony Ruské federace. Toto období může být více než 50 let, takže se ukáže, že osoba ztratí právo řídit auto do konce svého života.

Opilá trestní odpovědnost

Článek 264.1 ruského trestního zákoníku stanoví kritéria trestní odpovědnosti za řízení vozidla opilého s těmito trestnými činy:

 • Opětovné řízení vozidla v případě intoxikace alkoholem po vrácení dříve odebraného řidičského průkazu jako metody trestu za první porušení zákona.
 • Řízení pod vlivem alkoholu bez řidičského průkazu.
 • Nejzávažnější trestní trest se vztahuje na motoristy, kteří, když byli opilí, měli nehodu a způsobili vážné ublížení na zdraví osobě nebo se stali odpovědnými za jeho smrt. Linky, které lze uvěznit, závisí na počtu obětí nebo obětí, ale ne méně než čtyři roky.
Ohodnoťte tento článek
( Zatím žádné hodnocení )
Přidejte komentáře

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Tresty a trest za řízení pod vlivem alkoholu a přípustná norma v ppm
Jak zjistit heslo Vkontakte z vaší stránky